Miljö & hållbarhet

Carpeting AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och medverkar aktivt till en hållbar utveckling genom att målmedvetet arbeta med att ständigt förbättra verksamheten då det gäller påverkan på vår gemensamma miljö.

Miljöarbetet genomsyrar alla delar av verksamheten, från val av mattmaterial till våra via vårt tvätteri och hur vi hanterar distributionen av entremattor. Vårt mål är att i alla led arbeta så hållbart som möjligt och på sikt bedriva en klimatneutral verksamhet.

Effektivisera

Effektivisera

Pil navigering

Vi jobbar kontinuerligt med att effektivisera användningen av råvaror och energi i våra arbetsprocesser och för våra produkter. Det innebär att vi ständigt minskar vår belastning på jordens resurser och vår gemensamma miljö.

Proaktivitet

Proaktivitet

Pil navigering

Vi på Carpeting ligger ständigt steget före när det gäller att förebygga föroreningar och reducera avfall från vår verksamhet. Detta gör vi bland annat genom att utveckla vår fordonsflotta och använda drivmedel som reducerar C02-utsläpp. Vi utvärderar kontinuerligt hur avfall från tvätteriet hanteras så att det ger minsta möjliga miljöpåverkan, och håller oss uppdaterade på vilka rengöringsmedel som är de mest hållbara.

Hållbar distribution

Hållbar distribution

Pil navigering

I vår distribution strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan. Vi ser över våra distributionsvägar så att de blir så korta och effektiva som möjligt vilket bidrar till minskade utsläpp. Våra chaufförer utbildas för att köra så miljöeffektiv som möjligt. Dessutom använder vi bränslesnåla fordon vilket leder till minskade utsläpp när de levererar och hämtar entrémattor.

Följa lagstiftningen

Följa lagstiftningen

Pil navigering

Givetvis följer vi gällande lagstiftning och andra för oss aktuella åtgärder. I många fall ställer vi hårdare miljökrav på oss själva än vad lagen kräver. Vårt långsiktiga mål är en klimatneutral verksamhet.

Samarbete

Samarbete

Pil navigering

Carpeting vill i så stor utsträckning som möjligt involvera våra kunder, leverantörer och entreprenörer i vårt miljöarbete. Vi tar gärna en diskussion om hur vi tillsammans kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Transparens

Transparens

Pil navigering

Vi visar alltid öppenhet i vårt miljöarbete. Som kund eller samarbetspartner är du välkommen att ta del av hur vi arbetar för ett mer hållbart samhälle. På så sätt kan du enkelt se om vi lever upp till de miljökrav du ställer på dina leverantörer.

Miljöpolicy

Ladda ner produktblad

Pil navigering

Miljöcertifikat

Ladda ner produktblad

Pil navigering

Vi handlar hållbart

För oss på Carpeting innebär hållbar utveckling ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet nu och i framtiden. Hållbarhet finns med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder, leverantörer och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön och bidrar till samhället vi är verksamma i.

Det vi gör måste vara hållbart för samhället, miljön, kunderna och för oss själva.

Miljöarbetet är väl integrerat i hela verksamheten och ingår som en naturlig del i alla moment.

Vi strävar efter att vara en god och pålitlig samhällsaktör och engagerar oss i de frågor där vi är verksamma. Vi värdesätter långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder och leverantörer och vi strävar efter att Carpeting ska vara ett referensföretag inom branschen.

På Carpeting ser vi på hållbarhet som något vi aktivt gör och inte bara pratar om. Vi är övertygade om att det hjälper oss att göra goda affärer samtidigt som det bidrar till en bättre tillvaro för människor och miljön.