Logomattor

Med vår hjälp är det enkelt att få logotypen på entrémattan. En logotyp eller ett budskap på entrémattan skapar ett bra första intryck och förstärker ditt företags eller förenings profil.

Kombinationen av att få en ren och snygg entré samtidigt som du effektivt skyltar med sitt budskap är ur reklamsynpunkt optimalt. Färgsättning sker med jetprint-teknik som ger en hög detaljrikedom.

Ert varumärke vårdas sedan omsorgsfullt av vårt serviceteam.

Förstärker er företagsprofil

Ger ett professionellt intyck

En bra start

En välkomnande fras tryckt på entrémattan gör att alla dina besökare får ett positivt första intryck när de träder in i dina lokaler. Det gör dem helt enkelt mer välvilligt inställda till dig och din verksamhet. Vem vet, det kan vara börjar till ett samarbete som är fruktbart för dig och din besökare.

Visa vem du är

En logotyp tryckt på entrémattan skapar ett proffsigt intryck. Det visar att ni bedriver en verksamhet som är genomtänkt in i minsta detalj samtidigt som besökaren vet att hen har kommit till rätt plats.

Logotyper och slogans är viktiga för att visa vem ni är och tränga igenom bruset. Ju oftare ni synliggör dem, desto mer inpräntade blir de i medvetandet hos dina besökare.